Contact & Collaborations

Artitektur ครบจบทุกงานออกแบบ

ออฟฟิศ บ้าน โรงแรม ร้านอาหาร ดีไซน์ออกแบบสวยงามลงตัว คำนึงถึงพื้นที่ใช้งานอย่างเหมาะสม พร้อมระบบการออกแบบให้อากาศและแสงบาลานซ์อย่างเหมาะสม ใช้นวัตกรรมทางธรรมชาติและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผนวกการใช้สอยพื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทีมสถาปนิกและวิศวกรผู้ที่เชี่ยวชาญด้านออกแบบอาคาร อากาศ แสงไฟ และ พื้นที่สีเขียว พร้อม ปรับ เปลี่ยน พื้นที่ของคุณ ให้เป็นพื้นที่ใหม่ที่พิเศษ

Our Partner

Artkitek บริษัทที่ปรึกษาทางการออกแบบสถาปัตยกรรม เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบอาคารทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากพาร์เนอร์บริษัทชั้นนำทางด้านวัสดุและระบบเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่การออกแบบแบบยั่งยืน (Sustainable Building)
ASLA Sustainable Landscapes องค์กรด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม แลนด์สเคป เพื่อความยั่งยืนนำงานวิจัย มาสร้างอาคารต้นแบบที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง เพื่ออบรม สนับสนุน ความรู้ ทางด้านสถาปัตยกรรม และ การเลือกใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างและออกแบบอาคารสถานที่ ( bio material)

 

SANTRON Smart Lighting for Green Living องค์กรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านแสงสว่าง และ การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน ทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า และการนำวัสดุทดแทนมาใช้ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพให้ทุกพลังงานไฟฟ้าถูกใช้อย่างคุ้มค่า พร้อมเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ใช้ประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางด้านการออกแบบควบคู่ไปกับเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

Infinite Metal Work – Green Road Project องค์กรด้านเทคโนโลยีการทางรวมถึงการพัฒนาและวิจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัยทางการสรรจร สนับสนุนโครงการถนนสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและธรรมชาติ

 

ติดต่อเรา
มีโปรเจคใหม่? ต้องการทีมที่ปรึกษาด้านออกแบบ สถาปนิก โทรหาเรา
Artkitek บริษัทที่ปรึกษาทางการออกแบบสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน แลนด์สเคป ดีไซน์งานออกแบบเฉพาะ เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ผลงานและที่ปรึกษาด้านการออกแบบอาคารทั้งในและต่างประเทศ

Get in touch